Trang chủ Từ khóa Khoản 1 Điều 97 Luật Đất đai 2013

Từ khóa: khoản 1 Điều 97 Luật Đất đai 2013

Trẻ em có thể đứng tên sổ đỏ khi được tặng...

0
Công dân bao nhiêu tuổi được đứng tên sổ đỏ? Người dưới 18 tuổi khi được cho, tặng bất động sản sẽ sử dụng...