Trang chủ Từ khóa Khoản 1 Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP

Từ khóa: khoản 1 Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP

Đất vi phạm vẫn có cơ hội được cấp Sổ đỏ

0
Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất vi phạm vẫn có cơ hội được cấp Sổ đỏ. Trường hợp nếu được cấp Sổ...