Trang chủ Từ khóa Khoản 1 Điều 159 Luật Nhà ở 2014

Từ khóa: khoản 1 Điều 159 Luật Nhà ở 2014

Điều kiện người nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam

0
Người nước ngoài được phép mua nhà tại Việt Nam, tuy nhiên để mua được nhà ở phải đáp ứng điều kiện nhất định.  1....