Trang chủ Từ khóa Khoản 1 Điều 132 Luật Đất đai

Từ khóa: khoản 1 Điều 132 Luật Đất đai

Khi nào người dân được sử dụng đất 5%?

0
Hiện nay, nhiều người thường gọi đất công ích của xã là đất 5%. Để biết cụ thể đất 5% là gì, khi nào...