Trang chủ Từ khóa Khoản 1 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT

Từ khóa: khoản 1 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT

Không đổi sang Sổ hồng sẽ không được mua bán, tặng...

0
Đổi Sổ đỏ sang Sổ hồng được thực hiện theo nhu cầu khi đổi từ sổ cũ (cấp trước ngày 10/12/2009) sang sổ mới...