Trang chủ Từ khóa Hợp đồng BOT

Từ khóa: Hợp đồng BOT

Các loại hợp đồng đối tác công tư theo quy định...

0
Hợp đồng đối tác công tư hay hợp đồng PPP là hợp đồng ký kết giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và...