Trang chủ Từ khóa Hình thức khai thác thông tin

Từ khóa: Hình thức khai thác thông tin

Người dân có được tra cứu thông tin về đất đai...

0
Không rõ đất thuộc quy hoạch hay đất đã có Sổ đỏ chưa? Đây là điều quan tâm của nhiều người khi có dự...