Trang chủ Từ khóa Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Từ khóa: giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Hồ sơ, thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà ở...

0
Khi xây dựng nhà ở thì chủ đầu tư phải đề nghị cấp giấy phép xây dựng, trừ trường hợp công trình được miễn....