Trang chủ Từ khóa Giảm tiền thuê đất

Từ khóa: Giảm tiền thuê đất

Một số quy định mới về miễn, giảm tiền thuê đất

0
Đây là nội dung mới đáng chú ý được đề cập tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP; cụ thể, Điều 106 sửa đổi, bổ sung...