Trang chủ Từ khóa Giải phóng mặt bằng

Từ khóa: giải phóng mặt bằng

Đất khu kinh tế theo luật hiện hành quy định như...

0
Khái niệm đất sử dụng cho khu kinh tế theo luật? Hình thức và thời hạn sử dụng loại đất này? Chủ thể nào...

Nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án bất...

0
Nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án bất động sản tại Việt Nam có được không? Điều kiện để nhận chuyển...