Trang chủ Từ khóa Bảo hành nhà ở

Từ khóa: Bảo hành nhà ở

Quy định của pháp luật về bảo hành và bảo trì...

0
Chủ đầu tư nhà ở có trách nhiệm bảo trì phần sở hữu riêng và đóng góp kinh phí để thực hiện bảo trì...