Quyền, nghĩa vụ các bên trong quan hệ cho thuê nhà, công trình xây dựng

0
246
Đánh giá

Cho thuê nhà, công trình xây dựng là một loại hình kinh doanh bất động sản có sẵn phổ biến. Vậy, quy định của Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014 về vấn đề quyền, nghĩa vụ trong quan hệ cho thuê nhà, công trình xây dựng là gì? Hãy cùng tìm hiểu cùng chúng tôi.

Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật đường bộ, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê nhà, công trình xây dựng

Quyền của bên cho thuê nhà, công trình xây dựng

Theo Điều 26 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014, quyền của bên cho thuê nhà, công trình xây dựng được quy định cụ thể như sau:

(i) Yêu cầu bên thuê nhận nhà, công trình xây dựng theo thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng.

(ii) Yêu cầu bên thuê thanh toán đủ tiền theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng.

(iii) Yêu cầu bên thuê bảo quản, sử dụng nhà, công trình xây dựng theo thỏa thuận trong hợp đồng.

(iv) Yêu cầu bên thuê bồi thường thiệt hại hoặc sửa chữa phần hư hỏng do lỗi của bên thuê gây ra.

(v) Cải tạo, nâng cấp nhà, công trình xây dựng cho thuê khi được bên thuê đồng ý nhưng không được gây ảnh hưởng cho bên thuê.

(vi) Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng theo quy định tại khoản 1 Điều 30 của Luật này.

(vii) Yêu cầu bên thuê giao lại nhà, công trình xây dựng khi hết thời hạn thuê; trường hợp hợp đồng không quy định thời hạn thuê thì chỉ được lấy lại nhà, công trình xây dựng sau khi đã thông báo cho bên thuê trước 06 tháng.

(viii) Các quyền khác trong hợp đồng.

Nghĩa vụ của bên cho thuê nhà, công trình xây dựng

Theo Điều 27 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014, nghĩa vụ của bên cho thuê nhà, công trình xây dựng được quy định cụ thể như sau:

(i) Giao nhà, công trình xây dựng cho bên thuê theo thỏa thuận trong hợp đồng và hướng dẫn bên thuê sử dụng nhà, công trình xây dựng theo đúng công năng, thiết kế.

(ii) Bảo đảm cho bên thuê sử dụng ổn định nhà, công trình xây dựng trong thời hạn thuê.

(iii) Bảo trì, sửa chữa nhà, công trình xây dựng theo định kỳ hoặc theo thỏa thuận; nếu bên cho thuê không bảo trì, sửa chữa nhà, công trình xây dựng mà gây thiệt hại cho bên thuê thì phải bồi thường.

(iv) Không được đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bên thuê thực hiện đúng nghĩa vụ theo hợp đồng, trừ trường hợp được bên thuê đồng ý chấm dứt hợp đồng.

(v) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

(vi) Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

(vii) Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

Quyền và nghĩa vụ của bên thuê nhà, công trình xây dựng

Quyền của bên thuê nhà, công trình xây dựng

Theo Điều 28 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014, quyền của bên thuê nhà, công trình xây dựng được quy định cụ thể như sau:

(i) Yêu cầu bên cho thuê giao nhà, công trình xây dựng theo thỏa thuận trong hợp đồng.

(ii) Yêu cầu bên cho thuê cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về nhà, công trình xây dựng.

(iii) Được đổi nhà, công trình xây dựng đang thuê với người thuê khác nếu được bên cho thuê đồng ý bằng văn bản.

(iv) Được cho thuê lại một phần hoặc toàn bộ nhà, công trình xây dựng nếu có thỏa thuận trong hợp đồng hoặc được bên cho thuê đồng ý bằng văn bản.

(v) Được tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận với bên cho thuê trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu.

(vi) Yêu cầu bên cho thuê sửa chữa nhà, công trình xây dựng trong trường hợp nhà, công trình xây dựng bị hư hỏng không phải do lỗi của mình gây ra.

(vii) Yêu cầu bên cho thuê bồi thường thiệt hại do lỗi của bên cho thuê gây ra.

(viii) Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 30 của Luật này.

(ix) Các quyền khác trong hợp đồng.

Nghĩa vụ của bên thuê nhà, công trình xây dựng

Theo Điều 29 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014, nghĩa vụ của bên thuê nhà, công trình xây dựng được quy định cụ thể như sau:

(i) Bảo quản, sử dụng nhà, công trình xây dựng đúng công năng, thiết kế và thỏa thuận trong hợp đồng.

(ii) Thanh toán đủ tiền thuê nhà, công trình xây dựng theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng.

(iii) Sửa chữa hư hỏng của nhà, công trình xây dựng do lỗi của mình gây ra.

(iv) Trả nhà, công trình xây dựng cho bên cho thuê theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng.

(v) Không được thay đổi, cải tạo, phá dỡ nhà, công trình xây dựng nếu không có sự đồng ý của bên cho thuê.

(vi) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

(vii) Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

Như vậy, Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014 đã có những quy định chi tiết về quyền và nghĩa vụ cho các bên trong quan hệ cho thuê nhà ở, công trình xây dựng. Quy định góp phần điều hòa mối quan hệ giao dịch giữa các bên, đảm bảo sự công bằng không để bên nào chịu thiệt thòi.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây