Quyền, nghĩa vụ các bên khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất

0
351
Đánh giá

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất là một loại hình kinh doanh bất động sản có sẵn phổ biến. Vậy, quy định của Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014 về vấn đề quyền, nghĩa vụ trong quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng đất là gì? Hãy cùng tìm hiểu cùng chúng tôi.

Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật đường bộ, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Quyền của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Theo Điều 38 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014, quyền của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất được quy định cụ thể như sau:

(i) Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thanh toán tiền theo thời hạn và phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng.

(ii) Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhận đất theo đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng.

(iii) Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất bồi thường thiệt hại do lỗi của bên nhận chuyển nhượng gây ra.

(iv) Không bàn giao đất khi chưa nhận đủ tiền, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

(v) Các quyền khác trong hợp đồng.

Nghĩa vụ của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Theo Điều 39 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014, nghĩa vụ của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất được quy định cụ thể như sau:

(i) Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về quyền sử dụng đất và chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp.

(ii) Chuyển giao đất cho bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đủ diện tích, đúng vị trí và tình trạng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng.

(iii) Làm thủ tục đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai và giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên nhận chuyển nhượng, trừ trường hợp bên nhận chuyển nhượng có văn bản đề nghị tự làm thủ tục cấp giấy chứng nhận.

(iv) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

(v) Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

(vi) Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

Quyền và nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Quyền của bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Theo Điều 40 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014, quyền của bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được quy định cụ thể như sau:

(i) Yêu cầu bên chuyển nhượng cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về quyền sử dụng đất chuyển nhượng.

(ii) Yêu cầu bên chuyển nhượng làm thủ tục và giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

(iii) Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao đất đủ diện tích, đúng vị trí và tình trạng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng.

(iv) Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất bồi thường thiệt hại do lỗi của bên chuyển nhượng gây ra.

(v) Có quyền sử dụng đất kể từ thời điểm nhận bàn giao đất từ bên chuyển nhượng.

(vi) Các quyền khác trong hợp đồng.

Nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Theo Điều 41 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014, quyền của bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được quy định cụ thể như sau:

(i) Thanh toán tiền cho bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng.

(ii) Bảo đảm quyền của bên thứ ba đối với đất chuyển nhượng.

(iii) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

(iv) Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

(v) Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

Như vậy, Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014 đã có những quy định chi tiết về quyền và nghĩa vụ cho các bên trong quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Quy định góp phần điều hòa mối quan hệ giao dịch giữa các bên, đảm bảo sự công bằng không để bên nào chịu thiệt thòi.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây