Quyền, nghĩa vụ các bên khi cho thuê quyền sử dụng đất

0
327
Đánh giá

Cho thuê quyền sử dụng đất là một loại hình kinh doanh bất động sản có sẵn phổ biến. Vậy, quy định của Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014 về vấn đề quyền, nghĩa vụ trong quan hệ cho thuê quyền sử dụng đất là gì? Hãy cùng tìm hiểu cùng chúng tôi.

Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật bất động sản, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê quyền sử dụng đất

Quyền của bên cho thuê quyền sử dụng đất

Theo Điều 42 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014, quyền của bên cho thuê quyền sử dụng đất được quy định cụ thể như sau:

(i) Yêu cầu bên thuê khai thác, sử dụng đất theo đúng mục đích, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dự án đầu tư và thỏa thuận trong hợp đồng.

(ii) Yêu cầu bên thuê thanh toán tiền thuê theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng.

(iii) Yêu cầu bên thuê chấm dứt ngay việc sử dụng đất không đúng mục đích, hủy hoại đất hoặc làm giảm sút giá trị sử dụng của đất; nếu bên thuê không chấm dứt ngay hành vi vi phạm thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, yêu cầu bên thuê trả lại đất đang thuê và bồi thường thiệt hại.

(iv) Yêu cầu bên thuê giao lại đất khi hết thời hạn thuê theo hợp đồng.

(v) Yêu cầu bên thuê bồi thường thiệt hại do lỗi của bên thuê gây ra.

(vi) Các quyền khác trong hợp đồng.

Nghĩa vụ của bên cho thuê quyền sử dụng đất

Theo Điều 43 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014, nghĩa vụ của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất được quy định cụ thể như sau:

(i) Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về quyền sử dụng đất và chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp.

(ii) Chuyển giao đất cho bên thuê đủ diện tích, đúng vị trí và tình trạng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng.

(iii) Đăng ký việc cho thuê quyền sử dụng đất.

(iv) Kiểm tra, nhắc nhở bên thuê bảo vệ, giữ gìn đất và sử dụng đất đúng mục đích.

(v) Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

(vi) Thông báo cho bên thuê về quyền của người thứ ba đối với đất thuê.

(vii) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

(viii) Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

Quyền và nghĩa vụ của bên thuê quyền sử dụng đất

Quyền của bên thuê quyền sử dụng đất

Theo Điều 44 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014, quyền của bên thuê quyền sử dụng đất được quy định cụ thể như sau:

(i) Yêu cầu bên cho thuê cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về quyền sử dụng đất được cho thuê.

(ii) Yêu cầu bên cho thuê chuyển giao đất đúng diện tích, đúng vị trí và tình trạng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng.

(iii) Được sử dụng đất thuê theo thời hạn trong hợp đồng.

(iv) Khai thác, sử dụng đất thuê và hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất thuê.

(v) Yêu cầu bên cho thuê bồi thường thiệt hại do lỗi của bên cho thuê gây ra.

(vi) Các quyền khác trong hợp đồng.

Nghĩa vụ của bên thuê quyền sử dụng đất

Theo Điều 45 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014, quyền của bên thuê quyền sử dụng đất được quy định cụ thể như sau:

(i) Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới, đúng thời hạn cho thuê.

(ii) Không được hủy hoại đất.

(iii) Thanh toán đủ tiền thuê quyền sử dụng đất theo thời hạn và phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng.

(iv) Tuân theo quy định về bảo vệ môi trường; không được làm tổn hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất xung quanh.

(v) Trả lại đất đúng thời hạn và tình trạng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng.

(vi) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

(vii) Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

Như vậy, Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014 đã có những quy định chi tiết về quyền và nghĩa vụ cho các bên trong quan hệ cho thuê quyền sử dụng đất. Quy định góp phần điều hòa mối quan hệ giao dịch giữa các bên, đảm bảo sự công bằng không để bên nào chịu thiệt thòi.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây