Nội dung thi và đề thi kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản

0
175
Đánh giá

Pháp luật hiện hành đã có quy định cụ thể về nội dung thi và đề thi kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản.

Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Nội dung thi và đề thi

Theo Điều 6 Thông tư số 11/2015/TT-BXD, nội dung thi và đề thi của kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản được quy định như sau:

Thứ nhất, người dự thi sát hạch để được cấp chứng chỉ phải thi bắt buộc các nội dung sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này:

(i) Phần kiến thức cơ sở, bao gồm:

 Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản;

 Thị trường bất động sản;

 Đầu tư bất động sản;

 Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản.

(ii) Phần kiến thức chuyên môn, bao gồm:

 Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản;

 Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản;

 Giải quyết tình huống trên thực tế.

Thứ hai, đối với thí sinh có chứng chỉ môi giới bất động sản do nước ngoài cấp còn hiệu lực và trường hợp xin cấp lại chứng chỉ do chứng chỉ cũ hết hạn thì chỉ phải thi phần kiến thức cơ sở, không phải thi phần kiến thức chuyên môn.

Thứ ba, đơn vị tổ chức kỳ thi có trách nhiệm tổ chức biên soạn bộ đề thi và đáp án, trình Chủ tịch hội đồng thi phê duyệt.

Thứ tư, bộ đề thi soạn theo hướng dẫn tại Phụ lục 2 của Thông tư này. Đề thi phải phù hợp với nội dung của chương trình khung đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản.

Thứ năm, bộ đề thi phải được quản lý theo chế độ tài liệu mật.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây