Kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản, những điều cần biết?

0
298
Đánh giá

Để hành nghề môi giới bất động sản, cần phải đảm bảo những điều kiện nhất định. Trong đó, chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản là một trong những điều kiện tiên quyết để hoạt động kinh doanh. Theo quy định của pháp luật, chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản được cấp sau khi cá nhân trải qua kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản.

Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật đường bộ, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Trách nhiệm tổ chức kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản

Theo Điều 3 Thông tư 11/2015/TT-BXD, quy định của pháp luật đã xác nhận cơ quan có trách nhiệm tổ chức kỳ thi và phương thức thực hiện như sau:

Về trách nhiệm tổ chức kỳ thi, theo quy định: Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức kỳ thi sát hạch (viết tắt là kỳ thi) và cấp chứng chỉ.

Sở Xây dựng giao hoặc ủy quyền cho một hoặc một số đơn vị sau đây tổ chức kỳ thi (viết tắt là đơn vị tổ chức kỳ thi):

(i) Phòng có chức năng quản lý nhà và thị trường bất động sản thuộc Sở Xây dựng;

(ii) Cơ sở đào tạo có đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, Điều hành sàn giao dịch bất động sản theo quy định tại Điều 4 của Nghị định số 79/2016/NĐ-CP;

(iii) Hiệp hội bất động sản Việt Nam;

(iv) Hiệp hội bất động sản các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

(v) Hội môi giới bất động sản Việt Nam.

Trước ngày tổ chức kỳ thi ít nhất 30 ngày, Sở Xây dựng có trách nhiệm thông báo trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng về kế hoạch tổ chức kỳ thi, điều kiện, hồ sơ đăng ký dự thi, thời gian, địa điểm và các thông tin cần thiết khác có liên quan ti kỳ thi.

Nội dung kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản

Nội dung đề thi

Theo Điều 6 Thông tư 11/2015/TT-BXD, nội dung và đề thi của kỳ thi được quy định như sau:

Người dự thi sát hạch để được cấp chứng chỉ phải thi bắt buộc các nội dung sau, trừ trường hợp thí sinh có chứng chỉ môi giới bất động sản do nước ngoài cấp còn hiệu lực và trường hợp xin cấp lại chứng chỉ do chứng chỉ cũ hết hạn:

Phần kiến thức cơ sở, bao gồm:

(i) Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản;

(ii) Thị trường bất động sản;

(iii) Đầu tư bất động sản;

(iv) Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản.

Phần kiến thức chuyên môn, bao gồm:

(i) Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản;

(ii) Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản;

(iii) Giải quyết tình huống trên thực tế.

Đối với thí sinh có chứng chỉ môi giới bất động sản do nước ngoài cấp còn hiệu lực và trường hợp xin cấp lại chứng chỉ do chứng chỉ cũ hết hạn thì chỉ phải thi phần kiến thức cơ sở, không phải thi phần kiến thức chuyên môn.

Đơn vị tổ chức kỳ thi có trách nhiệm tổ chức biên soạn bộ đề thi và đáp án, trình Chủ tịch hội đồng thi phê duyệt.

Bộ đề thi soạn theo hướng dẫn tại Phụ lục 2 của Thông tư 11/2015/TT-BXD. Đề thi phải phù hợp với nội dung của chương trình khung đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản.

Bộ đề thi phải được quản lý theo chế độ tài liệu mật.

Hình thức, thời gian và ngôn ngữ làm bài thi

Theo Điều 7 Thông tư 11/2015/TT-BXD, hình thức, thời gian và ngôn ngữ làm bài thi được quy định cụ thể như sau:

Hình thức thi, thời gian thi:

(i) Phần kiến thức cơ sở: Thi viết, thi trắc nghiệm hoặc kết hợp hai hình thức trên, thời gian thi 120 phút.

(ii) Phần kiến thức chuyên môn: Thi viết, thi trắc nghiệm hoặc kết hợp hai hình thức trên, thời gian thi 120 phút.

Ngôn ngữ thi: Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt (trường hợp thí sinh là người nước ngoài thì được sử dụng phiên dịch).

Đối tượng dự thi kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản

Theo Điều 8 và Điều 9 Thông tư 11/2015/TT-BXD, đối tượng và điều kiện tham gia kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản được thể hiện như sau:

Đối tượng dự thi bao gồm: Công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài có đủ điều kiện dự thi theo quy định tại Điều 9 và Điều 10 của Thông tư này.

Thí sinh dự thi phải có đủ các điều kiện sau:

(i) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không đang trong tình trạng truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù;

(ii) Tốt nghiệp từ Trung học phổ thông trở lên;

(iii) Đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi và kinh phí dự thi cho đơn vị tổ chức kỳ thi theo quy định của Thông tư này.

Kết quả kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản

Theo Điều 12 và Điều 13 Thông tư 11/2015/TT-BXD, kết quả bài thi và cách xử lý kết quả bài thi đươc thực hiện theo nội dung như sau:

Bài thi đạt yêu cầu là bài thi có kết quả như sau:

(i) Bài thi phần kiến thức cơ sở đạt từ 70 điểm trở lên (thang điểm 100);

(ii) Bài thi phần kiến thức chuyên môn đạt từ 70 điểm trở lên (thang điểm 100).

Thí sinh có bài thi đạt yêu cầu theo quy định nêu trên đủ điều kiện đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng cấp chứng chỉ.

Về phê duyệt và công bố kết quả kỳ thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản

(i) Chủ tịch Hội đồng thi căn cứ vào kết quả chấm thi của từng phần thi để phê duyệt kết quả thi cho từng kỳ thi.

(ii) Kết quả thi được thông báo tại đơn vị tổ chức kỳ thi và trên trang thông tin của Sở Xây dựng.

(iii) Trong thời gian 10 ngày kể từ khi thông báo kết quả thi nếu thí sinh có yêu cầu chấm phúc khảo thì phải có đơn đề nghị gửi tới đơn vị tổ chức kỳ thi. Hội đồng thi tổ chức chấm phúc khảo và báo cáo Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt bổ sung những thí sinh đạt yêu cầu.

(iv) Trong thời gian 20 ngày kể từ khi thông báo kết quả thi, đơn vị tổ chức kỳ thi tổ chức thi lại cho những thí sinh có bài thi không đạt yêu cầu. Thí sinh thi không đạt yêu cầu phần nào thì thi lại phần đó. Mỗi kỳ thi chỉ tổ chức thi lại 1 lần, thí sinh không phải nộp kinh phí thi lại.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây