Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng có sẵn cần lưu ý gì?

0
164
Đánh giá

Hoạt động mua bán nhà, công trình xây dựng là hoạt động phổ biến nhất trong những hoạt động kinh doanh bất động sản có sẵn. Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014 có những quy định chung nhất điều chỉnh những vấn đề nổi bật liên quan đến việc xác lập hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng có sẵn.

Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật đường bộ, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Nguyên tắc chung về hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng có sẵn

Theo Khoản 3 Điều 3 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014, khái niệm nhà, công trình xây dựng có sẵn được giải thích như sau: Nhà, công trình xây dựng có sẵn là nhà, công trình xây dựng đã hoàn thành việc xây dựng và đưa vào sử dụng.

Theo Khoản 1 Điều 17 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014, hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng được liệt kê là một trong những loại hợp đồng kinh doanh bất động sản.

Hình thức của của hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng được quy định theo Khoản 2 Điều 17 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014. Theo đó, hợp đồng kinh doanh bất động sản phải được lập thành văn bản. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng do các bên thỏa thuận, trừ hợp đồng mua bán mà các bên là hộ gia đình, cá nhân quy mô nhỏ, không thường xuyên.

Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng được quy định cụ thể tại Khoản 3 Điều 17 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014. Theo đó, thời điểm có hiệu lực của hợp đồng do các bên thỏa thuận và ghi trong hợp đồng. Trường hợp hợp đồng có công chứng, chứng thực thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm công chứng, chứng thực. Trường hợp các bên không có thỏa thuận, không có công chứng, chứng thực thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm các bên ký kết hợp đồng.

Nội dung hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng

Theo Điều 18 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014, những nội dung chính của một hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng cần có là:

(i) Tên, địa chỉ của các bên;

(ii) Các thông tin về bất động sản;

(iii) Giá mua bán, cho thuê, cho thuê mua;

(iv) Phương thức và thời hạn thanh toán;

(v) Thời hạn giao, nhận bất động sản và hồ sơ kèm theo;

(vi) Bảo hành;

(vii) Quyền và nghĩa vụ của các bên;

(viii) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

(ix) Phạt vi phạm hợp đồng;

(x) Các trường hợp chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng và các biện pháp xử lý;

(xi) Giải quyết tranh chấp;

(xii) Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Theo quy định tại Nghị định số 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Kinh doanh Bất động sản, mẫu hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng có sẵn được quy định tại Mẫu số 01 trong phần Phụ lục của Nghị định.

Như vậy, Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014 đã xây dựng khung pháp lý cơ bản cho việc xác lập hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng có sẵn.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây