Dự án đầu tư xây dựng – Những điều cần lưu ý

0
121
Đánh giá

Hiện nay, với sự phát triển về kinh tế cũng như xu hướng đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, các dự án đầu tư xây dựng nổi lên ngày càng nhiều. Bài viết này sẽ tìm hiểu về những điều cần lưu ý đối với dự án đầu tư xây dựng.

dự án đầu tư
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật nêu trên, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Dự án đầu tư xây dựng là gì?

Khái niệm dự án đầu tư xây dựng được quy định và giải thích cụ thể tại khoản 15 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014, theo đó đây là tập hợp những đề xuất liên quan đến việc sử dụng vốn để thực hiện hoạt động xây dựng để thi công xây dựng mới, cải tạo và sửa chữa công trình xây dựng nhằm phát triển, duy trì và nâng cao chất lượng công trình hay sản phẩm, dịch vụ trong thời hạn, cũng như chi phí xác định.

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở

Khái niệm

Theo quy định tại Điều 3 Luật Nhà ở năm 2014, dự án đầu tư xây dựng nhà ở là tổng hợp các đề xuất có liên quan đến việc sử dụng vốn để xây dựng nhà ở, các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật nhằm mục đích phục vụ nhu cầu ở hoặc để sửa chữa, cải tạo nhà ở trên một địa bàn cụ thể.

Hình thức

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở có 4 hình thức, cụ thể như sau:

(i) Dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo một cụm công trình nhà ở hoặc một công trình nhà ở độc lập;

(ii) Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở có hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại khu vực nông thôn;

(iii) Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hoặc dự án sử dụng đất hỗn hợp mà có dành diện tích đất trong dự án để xây dựng nhà ở;

(iv) Dự án đầu tư xây dựng công trình có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh.

Thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

Đối với thẩm quyền phê duyệt dự án  xây dựng, Điều 60 Luật xây dựng năm 2014, sửa đổi bổ sung năm 2020 đã quy định rõ về thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng dựa vào quy mô và tính chất của dự án  xây dựng.

Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, thẩm quyền sẽ thuộc về Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã.

Đối với dự án đầu tư xây dựng của doanh nghiệp có sử dụng vốn đầu tư của nhà nước chủ thể có thẩm quyền quyết định dự án đầu tư xây dựng đó chính là Hội đồng Thành viên, Chủ tịch công ty quyết định đối với dự án đầu tư xây dựng không quá 50% vốn chủ sở hữu, Hội đồng Thành viên, Chủ tịch công ty sẽ phân cấp cho Tổng giám đốc và Giám đốc quyết định các dự án đầu tư xây dựng. Các trường hợp không thuộc thẩm quyền của mình thì Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty báo cáo cho cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét, phê duyệt.

Đối với dự án PPP, chủ thể có thẩm quyền quyết định dự án đầu tư xây dựng là Thủ tướng, Bộ trưởng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Đối với các dự án sử dụng vốn nước ngoài đầu tư công mà không thuộc trường hợp doanh nghiệp sử dụng dụng vốn nhà nước để đầu tư xây dựng và các dự án sử dụng vốn khác, thì thẩm quyền phê duyệt, quyết định đầu tư xây dụng đó chính là chủ sở hữu hoặc đại diện chủ sở hữu quyết định đầu tư xây dựng hoặc thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Gia hạn dự án đầu tư xây dựng

Điều kiện gia hạn

Phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (nếu có); phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển đô thị, chương trình kế hoạch phát triển nhà ở (đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị);

Đáp ứng điều kiện giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai (đối với trường hợp đề nghị gia hạn sử dụng đất).

Hồ sơ gia hạn

Để điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư phải nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đến cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho mình. Hồ sơ đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư bao gồm các tài liệu:

(i) Văn bản đề nghị gia hạn thời hạn hoạt động của dự án;

(ii) Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Quyết định chấp thuận nhà đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;

(iii) Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

(iv) Văn bản ủy quyền trong trường hợp nhà đầu tư không trực tiếp nộp hồ sơ.

Bạn cũng có thể tìm đọc bài viết về chủ đầu tư để cập nhật thêm nhiều thông tin mới có liên quan!

Thủ tục gia hạn dự án đầu tư xây dựng

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

thủ tục xin cấp phép xây dựng
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật nêu trên, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Hồ sơ để gia hạn dự án đầu tư xây dựng đã được nêu ở mục trên.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký điều chỉnh

Dự án đầu tư xây dựng – Những điều cần lưu ý
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật nêu trên, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Sau khi chuẩn bị hồ sơ, nhà đầu tư nộp hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền. Nhà đầu tư có thể lựa chọn một trong hai hình thức nộp hồ sơ sau:

(i) Kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư tại Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài (fdi.gov.vn) và nộp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền; Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày kê khai trực tuyến, nhà đầu tư phải nộp hồ sơ gia hạn tới Cơ quan đăng ký đầu tư.

(ii) Kê khai và nộp trực tiếp tại Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài (fdi.gov.vn).

Bước 3: Giải quyết hồ sơ và nhận kết quả

dự án đầu tư
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật nêu trên, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan quản lý đất đai và các cơ quan có liên quan để lấy ý kiến về việc đáp ứng điều kiện quy định tại của Luật Đầu tư.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về việc đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư xem xét điều kiện gia hạn thời hạn hoạt động để lập báo cáo thẩm định trình cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư quyết định gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

Bạn có thể tìm đọc thêm các bài viết có nội dung liên quan về Luật bất động sản.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây