Doanh nghiệp được nhà nước cho thuê đất có những quyền lợi gì?

0
169
Đánh giá

Bài viết giới thiệu nội dung về quyền của Doanh nghiệp được nhà nước cho thuê đất để xây dựng nhà ở bán theo quy định của luật đất đai.

Doanh nghiệp được nhà nước cho thuê đất có những quyền lợi gì?
Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Xác định hình thức sử dụng đất

Trường hợp 1. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở đển bán hoặc để bán kết hợp cho thuê

Tại Khoản 2 Điều 55 Luật Đất đai 2013 quy định Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê.

Trường hợp 2. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê 

Tại Điểm đ Khoản 1 Điều 56 Luật Đất đai 2013, Nhà nước cho thuê đất đối với Tổ chức kinh tế sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư nhà ở để cho thuê.

Như vậy, theo quy định của luật, hình thức sử dụng đất của doanh nghiệp A được xác định như sau:

Nếu dự án nhà ở được Doanh nghiệp A thực hiện để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê thì Doanh nghiệp A đang sử dụng đất dưới hình thức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất;

Nếu dự án nhà ở được Doanh nghiệp A thực hiện để cho thuê thì doanh nghiệp A đang sử dụng đất dưới hình thức Nhà nước cho thuê đất.

Quyền của doanh nghiệp khi thực hiện quyền của người sử dụng đất

Doanh nghiệp A thực hiện quyền sử dụng đất, khi đó doanh nghiệp A sẽ được các quyền lợi như thế nào? Đối với mỗi hình thức sử dụng đất thì quyền của Người sử dụng đất cũng khác nhau. Cụ thể:

Trường hợp 1, Doanh nghiệp A thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc được Nhà nước giao đất

Theo quy định tại Điều 175 Luật Đất đai 2013, Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê có quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật Đất đai. Ngoài ra còn có các quyền sau: i) Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất; ii) Cho thuê quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất đối với trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; iii) Tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước; tặng cho quyền sử dụng đất cho cộng đồng dân cư để xây dựng các công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng; tặng cho nhà tình nghĩa gắn liền với đất theo quy định của pháp luật; iv) Thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam; v) Góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất để hợp tác sản xuất, kinh doanh với tổ chức, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Trường hợp 2, Doanh nghiệp A thuê đất trả tiền hàng năm

Tại Điều 175 Luật Đất đai 2013, đối với Tổ chức kinh tế sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm thì ngoài các quyền – nghĩa vụ chung quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật Đất đai thì còn có các quyền sau: i) Thế chấp tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam; ii) Bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê khi có đủ điều kiện quy định tại Điều 189 của Luật này; người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định; iii) Góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê; người nhận góp vốn bằng tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định; iv) Cho thuê lại quyền sử dụng đất theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm đối với đất đã được xây dựng xong kết cấu hạ tầng trong trường hợp được phép đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng đối với đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Như vậy, đối với trường hợp Doanh nghiệp A sử dụng đất với hình thức Thuê đất trả tiền hàng năm thì Doanh nghiệp A không được phép chuyển nhượng, cho thuê đất mà mình có quyền sử dụng.

Xem thêm: Bán nhà ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở chưa được triển khai

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây