Điều kiện nhà đầu tư nước ngoài xây dựng khách sạn tại Việt Nam?

0
220
Đánh giá

Điều kiện xây dựng khách sạn tại Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài là gì? Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện những công việc gì? 

Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Phải xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư nước ngoài muốn xây dựng khách sạn tại Việt Nam phải được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đây có thể được xem là bước đầu tiên để thực hiện dự án xây dựng khách sạn tại Việt Nam. Trong một số trường hợp, nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục xin Quyết định chủ trương đầu tư theo Điều 31, Điều 32, Điều 33 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14. Thủ tục xin Quyết định chủ trương đầu tư sẽ phải được thực hiện trước khi xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trình tự thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong một số trường hợp được quy định tại Mục 2 Chương IV Nghị định số 118/2015/NĐ-CP.

Thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Việt nam

Để thực hiện dự án xây dựng khách sạn tại Việt Nam. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Nhà đầu tư nước ngoài sẽ phải thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản pháp luật Việt Nam có liên quan. Đây cũng là điều kiện để kinh doanh khách sạn. Nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn một trong các loại hình doanh nghiệp tại VIệt Nam. Có thể là Công ty cổ phần, Công ty TNHH 1 thành viên, Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Công ty hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân. Mỗi loại hình doanh nghiệp có hồ sơ thành lập khác nhau.

Thực hiện thủ tục thuê đất

Nhà đầu tư nước ngoài phải xây dựng khách sạn trên phần đất thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình. Nhà đầu tư nước ngoài được sử dụng đất dưới hình thức thuê đất của Nhà nước. Hoặc hình thức thuê đất của tổ chức kinh tế Việt Nam. Và sẽ phải thực hiện thủ tục đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Căn cứ theo pháp luật đất đai.

Thực hiện thủ tục xin Giấy phép xây dựng

Trước khi xây dựng khách sạn, nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép xây dựng. Cơ quan có thẩm quyền cấp: Sở Xây dựng.

Lưu ý: Kinh doanh khách sạn là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó, nhà đầu tư nước ngoài sẽ phải thực hiện thủ tục xin các loại giấy phép khác. Trước khi đưa khách sạn đi vào hoạt động.

Xem thêm:

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây