Điều kiện kinh doanh dịch vụ thiết kế công trình

0
148
Đánh giá

Thiết kế công trình là một trong những ngành dịch vụ được quan tâm trong lĩnh vực xây dựng. Điều kiện kinh doanh dịch vụ thiết kế công trình là gì? 

Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật đường bộ, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Điều kiện kinh doanh dịch vụ thiết kế công trình đối với tổ chức

Có đủ điều kiện năng lực hoạt động thiết kế xây dựng công trình

Điều kiện năng lực hoạt động thiết kế xây dựng công trình phải đáp ứng:
♣ Hạng I:
(i) Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì các bộ môn thiết kế phải có chứng chỉ hành nghề hạng I phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận.

(ii) Cá nhân tham gia thực hiện thiết kế có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực, loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

(iii) Đã thực hiện thiết kế, thẩm tra thiết kế ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên; hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên cùng loại.

♣ Hạng II:
(i) Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì các bộ môn thiết kế có chứng chỉ hành nghề từ hạng II trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận.

(ii) Cá nhân tham gia thực hiện thiết kế có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực, loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

(iii) Đã thực hiện thiết kế, thẩm tra thiết kế ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên; hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên cùng loại.

♣ Hạng III:
(i) Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì các bộ môn thiết kế có chứng chỉ hành nghề từ hạng III trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận.

(ii) Cá nhân tham gia thực hiện thiết kế có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực, loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

Phạm vi hoạt động

(i) Hạng I: Được thiết kế xây dựng tất cả các cấp công trình cùng loại.

(ii) Hạng II: Được thiết kế xây dựng các công trình cùng loại từ cấp II trở xuống.

(iii) Hạng III: Được thiết kế xây dựng các công trình cùng loại từ cấp III trở xuống.

Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế, chủ trì thiết kế phải có năng lực hành nghề thiết kế xây dựng. Và có chứng chỉ hành nghề phù hợp với yêu cầu của loại, cấp công trình.

Các lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình

(i) Thiết kế kiến trúc công trình;

(ii) Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệp;

(iii) Thiết kế cơ – điện công trình;

(iv) Thiết kế cấp – thoát nước công trình;

(v) Thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình

(i) Hạng I: Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên; hoặc ít nhất 02 công trình từ cấp II trở lên.

(ii) Hạng II: Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên; hoặc ít nhất 02 công trình từ cấp III trở lên. Hoặc đã tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 03 công trình từ cấp II trở lên cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

(iii) Hạng III: Đã tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 03 công trình từ cấp III trở lên; hoặc 05 công trình từ cấp IV trở lên cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Phạm vi hoạt động

(i) Hạng I: Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế bộ môn chuyên ngành của tất cả các cấp công trình cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề.

(ii) Hạng II: Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế bộ môn chuyên ngành của công trình từ cấp II trở xuống cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề.

(iii) Hạng III: Được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế bộ môn chuyên ngành của công trình cấp III, cấp IV cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ thiết kế công trình đối với cá nhân hành nghề độc lập

Có đăng ký hoạt động các lĩnh vực phù hợp với nội dung hành nghề

Cá nhân hành nghề độc lập muốn kinh doanh dịch vụ thiết kế phải đăng ký ngành nghề này. Nếu không đăng ký sẽ được coi là kinh doanh trái phép. Và sẽ bị xử phạt.

Có chứng chỉ hành nghề và năng lực phù hợp

Điều kiện này cũng tương tự như điều kiện của cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế, chủ trì thiết kế phải đã nêu ở mục 1.2. Do đó, cá nhân hành nghề độc lập cũng sẽ phải đáp ứng các yêu cầu về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây