Có được ủy quyền cho người khác nhận tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất được không?

0
388
Đánh giá

Bồi thường về đất là gì? Điều kiện để được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất được quy định như thế nào? Có được ủy quyền nhận tiền bồi thường về đất không? Sau đây là giải đáp của luatbatdongsan.vn về vấn đề này

Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900.6198

Bồi thường về đất là gì?

Bồi thường về đất là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất thu hồi cho người sử dụng đất. Để được bồi thường về đất, người sử dụng đất phải có các điều kiện cụ thể như: đang sử dụng đất, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất,… Tuy nhiên trên thực tế, có nhiều trường hợp người sử dụng đất không cư trú tại nơi có đất bị thu hồi và cũng không có điều kiện để di chuyển. Do đó, phải thực hiện thủ tục ủy quyền để nhận số tiền bồi thường này

Thứ nhất, điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

Đối với đất thu hồi vì mục đích quốc phòng, an ninh;phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất được quy định tại Điều 75 Luật Đất đai 2013 như sau:

Điều 75. Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

Theo đó, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền hàng năm, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận mà chưa được cấp thì được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Pháp luật hiện hành không có quy định về việc có được ủy quyền nhận tiền bồi thường về đất hay không, tuy nhiên theo nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất thì người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường như quy định nêu trên thì được bồi thường. Do đó, người sử dụng đất hợp pháp là người có tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc nếu đây là đất hộ gia đình thì những người có tên trong sổ hộ khẩu tại thời điểm được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là người có quyền được hưởng tiền bồi thường về đất. Nếu người sử dụng đất không có điều kiện để trực tiếp hưởng số tiền bồi thường này thì có thể ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục.

Thứ hai, về hợp đồng ủy quyền

Người ủy quyền cần lập hợp đồng ủy quyền sau đó làm thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền tại cơ quan có thẩm quyền.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây