Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất thổ cư được không

0
110
Đánh giá

Chuyển mục đích sử dụng đất từ ​​trồng cây lâu năm sang đất ở có được không? Thủ tục chuyển đổi ruộng lúa sang trồng cây lâu năm? Chuyển mục đích sử dụng đất sang trồng cây hàng năm và chuyển đổi thêm đất ở đô thị thì cần những thủ tục gì? và các vấn đề liên quan khác sẽ được chúng tôi tư vấn cụ thể:

Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Đất trồng cây lâu năm là gì?

Đất trồng cây lâu năm là đất trồng các loại cây có thời gian sinh trưởng từ khi trồng đến thu hoạch trên một năm kể cả các loại cây có cùng thời gian sinh trưởng như hàng năm nhưng có thể thu hoạch nhiều năm như cây thanh long. dứa nho …

Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất thổ cư có được không ?

Bạn không thể chuyển đổi vị trí hai lô đất này từ đất ở sang đất trồng cây lâu năm và ngược lại nếu không chuyển mục đích sử dụng đất. Bởi vì Theo quy định tại Mục 6 Luật Đất đai năm 2013 nguyên tắc sử dụng đất là đất phải được sử dụng phù hợp với quy hoạch kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất. Như vậy việc chuyển đổi của ạn không tuân theo quy định.

Nếu muốn chuyển mục đích sử dụng đất thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Cụ thể Mục 57 Luật Đất đai 2013 nêu:
.
“Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt ao gồm:

……. đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp;

Chuyển mục đích sử dụng đất không phải -đất nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.”

Như vậy trường hợp của ạn là chuyển mục đích sửdụng đất.

Thủ tục chuyển mục đích sửdụng đất của ạn được thực hiện như sau: Căn cứ Điều 69 Nghị định 3/201/NĐCP Quy định chi tiết thi hành một số điều luật đất đai:

+ Hồ sơ ao gồm: Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sửdụng đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

+ Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Ủy an nhân dân xã (UBND xã chuyển lên cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) hoặc nộp tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

+ Thời hạn và trình tự giải quyết: Trong thời hạn không quá ảy ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra tờ khai đăng ký chuyển giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến cơ quan quản lý đất đai thuộc Uỷ an nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chỉnh lý và chuyển giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã chỉnh lý đến nơi đã nhận hồ sơ để trả lại người đăng ký chuyển mục đíchsử dụng đất.

Về nghĩa vụ tài chính: Theo quy định của pháp luật trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất của ạn phải thực hiện nghĩa vụ tài chính chế độ sử dụng đất quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đíchsử dụng đất. Cụ thể khi được nhà nước cho phép chuyển mục đíchsử dụng đất ạn phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 1 Nghị định 5/201.NĐCP về thu tiền sử dụng đất.

Xem thêm: Mua bán đất thổ cư

Trình tự thủ tục khi chuyển mục đích sử dụng đất?

Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Căn cứ vào quy định tại điểm a, khoản 1, điều 57 của Luật đất đai 2013.

Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối; ”

Theo quy định trên thì pháp luật đất đai cho phép người sử dụng đất trồng lúa chuyển đổi thành đất trồng cây lâu năm. Tuy nhiên để quỹ đất của địa phương được sử dụng phù hợp với quy hoạch kế hoạch thì người điều hành chuyển mục đích sử dụng đất phải được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền. Như vậy đối với trường hợp của ạn khi ạn là người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 250m2 đất này thì ạn có thể chuyển mụcđích sử dụng đất này từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm và phải được sự cho phép của Ủy an nhân dân cấp huyện. nơi có đất để chuyển mục đíchsử dụng đất.

Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm sẽ căn cứ vào khoản 1, điều 6 của Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất..

” Điều 6. Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất
1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hồ sơ gồm:
a) Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. ”
Bạn phải làm đơn với đầy đủ các giấy tờ nêu trên đến ủy an nhân dân cấp huyện nơi có đất để xin chuyển mục đích sử dụng đất. Hiện tại nếu ạn có nhu cầu xây nhà nhỏ trên mảnh đất này thì theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành thì ạn sẽ không thể xây nhà trên mảnh đất này theo quy định tại khoản 1 điều 170 luật đất đai 2013.
” Điều 170. Nghĩa vụ chung của người sử dụng đất
1. Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân theo các quy định khác của pháp luật có liên quan.”
Một trong những nghĩa vụ mà người sử dụng đất phải thực hiện là sử dụng đất đúng mục đích thửa đất ạn mua là đất ruộng kể cả trường hợp ạn đã chuyển mục đích sửdụng sang đất trồng cây lâu năm hay chưa. chuyển mục đíchsử dụng sang đất trồng cây lâu năm thì đất này không được chuyển mục đíchsử dụng là đất ở. Nhưng theo quy định của pháp luật thì chỉ được phép xây nhà trên đất thổ cư. Do đó ạn sẽ không thể xây nhà trên đất vẫn trồng lúa trồng cây lâu năm. Để xây nhà tại đó ạn có thể được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sửdụng một phần đất sang đất ở.

Có bị xử phạt khi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất?

Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198
Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật hành chính, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Căn cứ quy định tại Điều 6 Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai quy định về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép:

“1. Chuyển mục đích sử dụng sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép dưới 0,5 héc ta;

b) Phạt tiền từ trên 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,5 héc ta đến dưới 03 héc ta;

c) Phạt tiền từ trên 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 03 héc ta trở lên.”

Như vậy theo thông tin ạn cung cấp thì gia đình ạn đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất từ ​​ruộng lúa sang đất trồng cây lâu năm (acacca) diện tích sử dụng của gia đình ạn là 500 m2 nên việc xử phạt đối với hành vi này của ạn. gia đình ị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Ngoài ra cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành iện pháp khắc phục hậu quả là uộc trả lại nguyên trạng đất như trước khi vi phạm.

Trong trường hợp này gia đình ạn phải làm thủ tục chuyển mục đích sửdụng đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nếu cơ quan nhà nước có liên quan xét thấy cho phép gia đình ạn chuyển mục đích sửdụng đất từ ​​trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm phù hợp với quy hoạch kế hoạch sử dụng đất của địa phương thì được tiếp tục trồng cây lâu năm trên đất đó.

Theo quy định tại điểm a khoản 1 mục 57 Luật đất đai 2013 thì trường hợp này ạn được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ ​​trồng lúa sang trồng cây lâu năm. Bạn phải chuẩn ị những giấy tờ sau:

Đơn đăng ký điều chỉnh đất đai tài sản gắn liền với đất theo mẫu số 09 ĐK an hành kèm theo Thông tư số 2/2014 TTBTNMT;

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và ất động sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận).

Bản sao có công chứng chứng thực Giấy chứng minh nhân dân Thẻ căn cước công dân của chủ sở hữu đất;

Bản sao có công chứng chứng thực Sổ hộ khẩu.

Thời hạn điều chỉnh mục đích sử dụng đất là không quá 15 ngày.

Xem thêm: Đất trồng cây lên đất thổ cư bao nhiêu tiền?

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây