Cho thuê mua nhà ở thương mại được quy định thế nào?

0
143
Đánh giá

Cho thuê mua nhà ở thương mại hiện nay được quy định như thế nào? Thời điểm chuyển giao quyền sở hữu nhà ở thương mại? Quyền, nghĩa vụ giữa các bên? 

Thời điểm chuyển giao quyền sở hữu nhà ở thương mại

Khái niệm
Theo quy định pháp luật tại Điều 3 Luật Nhà ở năm 2014:

Nhà ở thương mại là nhà ở được đầu tư xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua theo cơ chế thị trường.

Thuê mua nhà ở là việc người thuê mua thanh toán trước cho bên cho thuê mua 20% giá trị của nhà ở thuê mua, trừ trường hợp người thuê mua có điều kiện thanh toán trước thì được thanh toán không quá 50% giá trị nhà ở thuê mua; số tiền còn lại được tính thành tiền thuê nhà để trả hàng tháng cho bên cho thuê mua trong một thời hạn nhất định; sau khi hết hạn thuê mua nhà ở và khi đã trả hết số tiền còn lại thì người thuê mua có quyền sở hữu đối với nhà ở đó.

Như vậy, việc thuê mua nhà ở thương mại trong tình huống của bạn được pháp luật ghi nhận và cho phép thực hiện. Việc ký kết hợp đồng thua mua nhà ở thương mại được thực hiện giữa anh và chủ sở hữu nhà ở mà anh định thuê mua.

Thời điểm chuyển giao quyền

Thuê mua nhà ở là một giải pháp giúp cho người không đủ điều kiện về tài chính được sử dụng tài sản là căn nhà khi chưa có đủ tiền để thanh toán toàn bộ giá trị căn nhà tại thời điểm giao kết hợp đồng thuê mua.

Việc chuyển giao quyền sở hữu được thực hiện trong một khoảng thời gian xác định, với việc thanh toán nghĩa vụ tài chính được thực hiện nhiều lần. Người thuê mau sẽ trả trước cho bên cho thuê mua một khoản không quá 50% giá trị hợp đồng, số tiền còn lại được chia đều ra các tháng cho đến khi người thuê mua thanh toán xong.

Như vậy, có thể hiểu người thuê mua có quyền sử dụng căn nhà ngay sau khi hợp đồng thuê mua được ký kết hợp pháp. Thời điểm quyền sở hữu căn nhà sẽ được chuyển giao sau khi anh thực hiện xong nghĩa vụ tài chính đối với bên cho thuê mua.

Quyền của bên cho thuê mua nhà ở thương mại

(i) Yêu cầu bên thuê mua nhận nhà, công trình xây dựng theo thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng.

(ii) Yêu cầu bên thuê mua thanh toán tiền thuê mua theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng.

(iii) Yêu cầu bên thuê mua phối hợp thực hiện các thủ tục thuê mua trong thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng.

(iv) Yêu cầu bên thuê mua bồi thường thiệt hại do lỗi của bên thuê mua gây ra.

(v) Được bảo lưu quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng khi bên thuê mua chưa thanh toán đủ tiền thuê mua.

(vi) Yêu cầu bên thuê mua bảo quản, sử dụng nhà, công trình xây dựng trong thời hạn thuê mua theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Nghĩa vụ của bên cho thuê mua nhà ở thương mại

(i) Thông báo cho bên thuê mua các hạn chế về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng (nếu có).

(ii) Thực hiện thủ tục thuê mua nhà, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật.

(iii) Bảo quản nhà, công trình xây dựng đã cho thuê mua trong thời gian chưa bàn giao cho bên thuê mua. Bảo trì, sửa chữa nhà, công trình xây dựng theo định kỳ hoặc theo thỏa thuận trong hợp đồng.

(iv) Giao nhà, công trình xây dựng và hồ sơ có liên quan cho bên thuê mua theo đúng tiến độ, chất lượng và các điều kiện khác đã thỏa thuận trong hợp đồng.

(v) Làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và giao cho bên thuê mua khi kết thúc thời hạn thuê mua, trừ trường hợp bên thuê mua có văn bản đề nghị được tự làm thủ tục cấp giấy chứng nhận.

(vi) Bảo hành nhà, công trình xây dựng theo quy định tại Điều 20 của Luật này.

(vii) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

(viii) Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

(ix) Tạo điều kiện cho bên thuê mua chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng.

Quyền của bên thuê mua nhà

(i) Yêu cầu bên cho thuê mua cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về nhà, công trình xây dựng.

(ii) Yêu cầu bên cho thuê mua giao nhà, công trình xây dựng và hồ sơ liên quan theo thỏa thuận trong hợp đồng; làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi kết thúc thời hạn thuê mua.

(iii) Được cho thuê lại một phần hoặc toàn bộ nhà, công trình xây dựng; được chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng.

(iv) Yêu cầu bên cho thuê mua sửa chữa hư hỏng của nhà, công trình xây dựng trong thời hạn thuê mua mà không phải do lỗi của mình gây ra.

(v) Yêu cầu bên cho thuê mua bồi thường thiệt hại do lỗi của bên cho thuê mua gây ra.

(vi) Có quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng kể từ thời điểm đã thanh toán đủ tiền cho bên cho thuê mua.

Nghĩa vụ của bên thuê mua nhà ở thương mại

(i) Bảo quản, sử dụng nhà, công trình xây dựng đúng mục đích theo thỏa thuận trong hợp đồng.

(ii) Thanh toán tiền thuê mua theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng.

(iii) Phối hợp với bên cho thuê mua thực hiện các thủ tục thuê mua trong thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng.

(iv) Không được thay đổi, cải tạo, phá dỡ nhà, công trình xây dựng nếu không có sự đồng ý của bên cho thuê mua.

(v) Sửa chữa hư hỏng của nhà, công trình xây dựng do lỗi của mình gây ra trong thời hạn thuê mua.

(vi) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

(vii) Thông báo cho bên cho thuê mua về việc cho thuê lại một phần hoặc toàn bộ nhà, công trình xây dựng; việc chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.net.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây